/

Nederlandse Vereninging voor Fytotherapie

11 MAART: ALGEMENE LEDENVERGADERING EN NETWERKBIJEENKOMST – FYTOTHERAPIE EN SPORT

De NVF organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten hoort u interessante lezingen over een specifiek thema en is er gelegenheid om te netwerken en andere leden te leren kennen.

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op 11 maart en heeft als thema Fytotherapie en sport.

Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en is er gelegenheid om wat te eten.

Meer informatie en aanmelden