/

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN NETWERKBIJEENKOMST

Fytotherapie en sport

De NVF organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten hoort u interessante lezingen over een specifiek thema en is er gelegenheid om te netwerken en andere leden te leren kennen.

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op 11 maart en heeft als thema Fytotherapie en sport.

Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en is er gelegenheid om wat te eten.

Datum

Woensdag 11 maart 2020

Programma

16:30 – 18:00 u.: Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV staan in ieder geval de jaarrekening 2019, de begroting 2020, het gevoerde beleid in 2019 en de plannen voor 2020 geagendeerd.

18:00 – 19:00 u.: maaltijd

19:00 – 20:30 u.: Fytotherapie en sport

Presentaties:

  • Ria van Rooijen, sportarts: werkterrein van de sportgeneeskunde
  • Margo Peinemann: Hoe kan fytotherapie het herstel ten gevolge van sportstress bevorderen?
  • Dr. Marek Lenczowski, A. Vogel: Gebruik en toepassing van Arnica montana
Locatie

‘t Hoge Licht | Klaproos 2 | 3972 PC Driebergen

Route

Kosten

De kosten voor de netwerkbijeenkomst bedragen €15,-. Aan deelname aan alleen de ALV zijn geen kosten verbonden.

ALV en netwerk-bijeenkomst

Aanmelden alleen ALV