/

Nederlandse Vereninging voor Fytotherapie

7 maart ALV en netwerkbijeenkomst

Op donderdag 7 maart zijn alle NVF-leden van harte uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering.

Op het programma staat:

Netwerkbijeenkomst van 16:30 – 18:30 uur

 • Presentatie van Christine Catlender: van plant tot geneesmiddel
 • Presentatie nieuwe kandidaat-bestuursleden
 • Gezamenlijke maaltijd en gelegenheid tot onderlinge contacten

Algemene Ledenvergadering van 18:30 – 20:00 uur
Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag van de ALV van 28 maart 2018
 3. Jaarverslag bestuur
 4. Jaarrekening 2018, bevindingen kascommissie
 5. Begroting 2019
 6. Bestuursverkiezing (niet herkiesbaar zijn Marij Schüsler en Christine Catlender)
 7. NTvF
 8. Rondvraag en sluiting

NVF-leden hebben de stukken die besproken worden via de mail ontvangen.

Praktisch

Kosten
Aan deelname aan uitsluitend de ALV zijn uiteraard geen kosten verbonden. Het is wel fijn als u zich i.v.m. de organisatie vooraf aanmeldt via nvf@fyto.nl.
De kosten van de netwerkbijeenkomst en maaltijd bedragen € 15,-; over te maken op NL06 INGB 000 348 4443 ten name van NVF onder vermelding van “bijeenkomst 7 maart”. Wilt u dat in verband met de catering tijdig doen?

Datum
Donderdag 7 maart

Tijd
16.30 – 20.00

Locatie
Het Hoge Licht
Klaproos 2
3972 PC Driebergen-Rijsenburg

Het NVF-bestuur hoopt u 7 maart te mogen begroeten!