/

Nederlandse Vereninging voor Fytotherapie

Nieuw NVF-bestuur


Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 maart jl. zijn Marij Schüsler en Christine Catlender als bestuursleden afgetreden. Omdat zij zich niet herkiesbaar hadden gesteld is er gewerkt aan een nieuw bestuur dat op de Algemene Ledenvergadering kon worden gepresenteerd. Daarmee is de continuïteit van het NVF-bestuur voor de komende jaren geborgd. Het nieuwe bestuur bestaat uit zes leden. Zij zullen zich inzetten voor een verdere groei van de NVF. In het nieuwe bestuur is de belangrijke post van secretaris momenteel nog niet ingevuld, maar de bestuursleden hopen dat dat op niet al te lange termijn zal veranderen.