/

GINSENG EN VEROUDERING TIJDENS OVERGANG

Hoewel exacte mechanismen voor het verouderingsproces bij postmenopauzale mensen niet zijn geïdentificeerd, hebben epidemiologische studies verschillende ziekten gevonden die verband houden met veroudering in deze demografie. Onderzoek heeft een toename van de mortaliteit aangetoond die verband houdt met de leeftijd bij het begin van de menopauze, de kans op het ontwikkelen van het metabool syndroom en diabetes type 2 en verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Veel van deze ziekten zijn gekoppeld aan oxidatieve stress en chronische laaggradige ontsteking, twee aandoeningen die toenemen na de menopauze. In eerdere klinische onderzoeken is aangetoond dat Koreaanse rode ginseng (KRG, Panax ginseng) antioxidatieve biomarkers bij postmenopauzale mensen verbetert.

Panax ginseng. Foto: Ryan Bodenstein

Een klinisch onderzoek naar de effecten van KRG op biologische veroudering en antioxidantcapaciteit bij postmenopauzale vrouwen liet zien dat de totale antioxidantstatus significant toenam in de groep die KRG-tabletten nam, vergeleken met een placebogroep. Ook het aantal kopieën van mitochondriaal DNA (mtDNA) als biologische indicator was na acht weken significant hoger in de KRG-groep. Daarbij voelde de KRG-groep zich significant minder vermoeid.

De onderzoekers concluderen dan ook dat toediening van 2 g/dag KRG gedurende acht weken het aantal mtDNA-kopieën verhoogde, de antioxidantactiviteit verhoogde en vermoeidheidssymptomen meer verminderde dan de placebo.

Lees hier het abstract van dit artikel.

Bron: Nutrients. 2021 Sep 2;13(9):3090