/

DIABETISCHE NEUROPATHIE EN FYTOTHERAPIE

Bij diabetische neuropathie kan fytotherapie mogelijk voor verlichting zorgen.
Als gevolg van een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel kan er op termijn zenuwbeschadiging ontstaan in de handen en voeten. Hierdoor ontstaat pijn, gevoelsverlies of tintelingen.

Oxidatieve stress speelt een belangrijke rol bij diabetische neuropathie. Mede omdat pijnstillers hierbij vaak onvoldoende effect sorteren, is er een toenemende belangstelling voor de toepassing van antioxidanten en stoffen met een pijnstillende werking van plantaardige of dierlijke oorsprong. Voorbeelden zijn alfaliponzuur en palmitoylethanolamide (PEA). Beide verbindingen hebben klinisch relevante effecten laten zien bij diabetische perifere neuropathie. Een combinatie van alfaliponzuur en PEA blijkt tevens effectief.

Suikerriet (Saccharum officinarum). Foto: David J. Stang
Neuropathie en fytotherapie

In een retrospectief onderzoek met 49 patiënten met diabetes en neuropathische klachten onderzochten wetenschappers de werkzaamheid van alfaliponzuur en PEA. Dertig mensen werden behandeld met een combinatie van 600 mg alfaliponzuur en 600 mg PEA, de overige 19 deelnemers kregen geen specifieke behandeling voor hun neuropathiesymptomen.

De neuropathische klachten waren bij het vervolgonderzoek significant afgenomen bij de mensen die alfaliponzuur en PEA hadden ontvangen. In de controlegroep waren de klachten niet afgenomen. De mensen die de behandeling hadden gekregen, bemerkten gemiddeld na 18,4 dagen een verlichting van de symptomen. Het aantal dagen dat nodig was voor de verlichting van de klachten bleek omgekeerd evenredig met het HDL-cholesterolgehalte en de nierfunctie van de deelnemers.

Er was juist geen relatie met de ernst van de symptomen bij aanvang van de studie en de HbA1c-waarde (een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel).

Alfaliponzuur is een antioxidant die de doorbloeding rondom zenuwen verbetert, oxidatieve stress vermindert en distale zenuwgeleiding verbetert. PEA (een vetzuuramide) heeft met name invloed op de pijnwaarneming door het remmen van de productie van ontstekingsbevorderende stoffen. Een combinatie van beide stoffen zou daarom mogelijk een breder effect kunnen hebben dan monotherapie. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.

AUTEUR | CINDY DE WAARD
Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2021 nr. 4

REFERENTIES | [1] Prabhakar PK, et al. Natural SIRT1 modifiers as promising therapeutic
agents for improving diabetic wound healing. Phytomed. 2020:76;153252. [2] Senger D
and Cao S. Diabetic wound healing and activation of Nrf2 by herbal medicine. J Nat Sci.
2016;2(11):e247.