/

BETER GEHEUGEN DOOR KERSEN EN SESAMZAAD

Een beter geheugen door kersen en sesamzaad: een Koreaanse studie wijst erop dat kersen en sesamzaad niet alleen lekker zijn, maar ook een gunstig effect op het geheugen kunnen hebben.

Kleinfruit en zaden zijn belangrijke onderdelen van het mediterrane dieet en staan in de belangstelling als voedingsmiddelen die kunnen helpen om gezonder oud te worden. In Korea werd een gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde klinische studie (RCT) gedaan bij 70 personen van 60 jaar of ouder die een verminderd geheugen hadden, met een extract gemaakt van de koek van sesamzaad (Sesamun indicum L.) die na het persen van de zaden overblijft. Van dit extract, met daarin onder andere 3 promille sesaminol, werd door 35 personen 1,5 g per dag met daarin 4,55 mg sesaminol gedurende 12 weken gebruikt; de andere helft van de deelnemers kreeg een placebo. Zowel de cognitieve functie als de bloedwaarden (voor plasma-β-amyloïd eiwit) verbeterden significant door inname van dit sesamzaadextract [1].

Beter geheugen door kersen en sesamzaad
Zure kers (Prunus cerasus). Foto: Friedrich Böhringer

Consumptie van zure kersen of amarena’s (Prunus cerasus L.) kan mogelijk een aantal lichaamsfuncties positief beïnvloeden. In Newcastle (VK) werd een RCT van drie maanden gedaan met 50 mensen van middelbare leeftijd, die weinig fruit aten, weinig lichaamsbeweging hadden en een of meer risicofactoren voor diabetes 2 hadden. Aan hen werd tweemaal daags 30 ml kersensap (variëteit Montmorency, rijk aan anthocyanen) verstrekt of een placebo (een iso-energetische vloeistof). De kersensapconsumptie resulteerde in een significante verbetering van onder meer alertheid en geestelijke vermoeidheid. Deze suppletie werd zeer goed verdragen. Uitgebreide analyse van de plasmametabolieten, bij zowel aanvang als eind van de studieperiode, liet voor de suppletiegroep een hogere concentratie fenolzuren en aminozuren (onder meer fenylalanine en L-serine), cholinen en betaïnen zien; mogelijk belangrijke indicaties voor het nog nader te onderzoeken werkingsmechanisme. Deze studie is een onderdeel van een grotere studie naar de gezondheidseffecten van polyfenolen [2].

Naast het feit dat ze vaak gewoon lekker zijn, zouden bepaalde zaden en (klein)fruit dus mogelijk ook een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere oude dag.

Bericht eerder gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2022 nr. 4.

REFERENTIES | [1] Jung SJ. et al. Efficacy and safety of sesame oil cake extract on memory function improvement: A 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Nutrients. 2021;13(8):2606. [2] Kimble R. et al. Polyphenol-rich tart cherries (Prunus cerasus, cv Montmorency) improve sustained attention, feelings of alertness and mental fatigue and influence the plasma metabolome in middle-aged adults: a randomised, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2022;3:1-12.