/

Internationaal hop-symposium (Duitsland)

De International Society for Horticultural Science organiseert het internationale humulus-symposium (IHS). Op het programma staan bijdragen over onder meer uitdagingen

Read More

Symposium gezondheidseffecten groente en fruit (Duitsland)

De International Society for Horticultural Science organiseert het internationale symposium FAVHEALTH2020 on Human Health Effects of Fruits and Vegetables. Op het

Read More

Internationaal symposium tuinbouw (Duitsland)

De International Society for Horticultural Science organiseert het vierde internationale Symposium on Horticulture in Europe (SHE) met als thema Advancing

Read More

Internationaal congres etnofarmacologie (Griekenland)

De International Society for Ethnopharmacology organiseert haar 20e International Congress of the International Society for Ethnopharmacology. Meer informatie

Read More

Conferentie etnobiologie (VS)

De Society of of Ethnobiology organiseert haar jaarlijkse conferentie met als thema Water. Op het programma staan lezingen, workshops en

Read More

Tetranationaal congres fytotherapie (Zwitserland)

Verschillende Duitstalige organisaties voor fytotherapie en de NVF organiseren het tetranationale congres Phytotherapie 2020. Op het programma staan twee dagen vol

Read More