Onderwijs

Onderwijsgids

De digitale gids Opleidingsmogelijkheden en cursussen in de fytotherapie geeft een zo compleet mogelijk beeld van opleidingen en cursussen in Nederland. Ook enkele Belgische opleidingen worden beschreven. De gids geeft informatie over de inhoud en achtergrond van de opleidingen, de vereiste vooropleiding en contactgegevens.

Prijs De onderwijsgids is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 7,75.

Bestellen

Leden: verzoek om de gids (PDF) via het contactformulier

Niet-leden: bestel hier
American_medicinal_leaves_and_herbs_(1911)_(18130034686)

Fonds

Het RP Labadiefonds ondersteunt activiteiten die de fytotherapie ten goede komen en waarvoor de financiële middelen ontbreken. Het RP Labadiefonds is ondergebracht in de Stichting Bevordering Fytotherapie (SBF).

Voorbeelden van gesubsidieerde activiteiten:

 • Het drukken van een proefschrift farmacognosie
 • Een onderdeel van een buitenlandstage waarin fytotherapie een grote rol speelt
 • Activiteiten van medische studenten in de werkgroep Granulla
 • Prijzen oor de beste posters op de NVF/LOF/NVFW bijeenkomst
 • Medefinanciering van een film over fytotherapie
 • Gastcolleges of workshops over fytotherapie
 • Onderzoek naar TCM

Aanvraag

Bijdragen variëren van € 150,- tot € 450,-. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook hogere bedragen gesubsidieerd worden.

Aanvragen dienen te worden voorzien van:

 • Een korte samenvatting van het project
 • Een duidelijke projectomschrijving
 • Indien dit niet uit de projectomschrijving blijkt: de link met fytotherapie
 • Een begroting
 • Een dekkingsplan met daarin het aangevraagde bedrag

Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen worden gericht aan het SBF-bestuur en digitaal verstuurd worden naar nvf@fyto.nl. Aanvullende vragen kunnen ook via dit mailadres of het contactformulier gesteld worden

 

Vertel hier verder over via:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone