Redactiestatuut

Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) is een kwartaaluitgave van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie voor publicaties betreffende wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van medicinale planten en fytotherapeutica, alsmede overige in verband met de toepassing van fytotherapeutica relevant geachte onderwerpen, bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, het fytotherapie-onderwijs en de uitwisseling van klinische ervaringen in de (verschillende contexten van de) fytotherapie.

Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie accepteert, mits technisch en financieel haalbaar alle bijdragen van NVF-leden, die van voldoende wetenschappelijk en/of informatief gehalte zijn.

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad, het niveau wordt bewaakt door de eindredactie. Geplaatste opiniestukken vertegenwoordigen niet per definitie/automatisch de mening van de redactie. De eindredactie bestaat uit minimaal één farmacognost en daarnaast eventueel een of meerdere eindredactieleden. De redactie bespreekt haar beleidsvoornemens jaarlijks met het NVF-bestuur en legt jaarlijks (middels bespreking van het jaarverslag) verantwoording af aan de NVF-leden.

Vertel hier verder over via:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+
Email this to someone
email