Nieuwste NTvF-tijdschrifteditie over extractiemethodes

07 september 2018

Het nieuwste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie heeft als thema extractiemethodes. In dit nummer onder meer bijdragen over groene extractiemethodes, superkritische vloeistofextracties met CO2 en hydrolaten en hun toepassingen. Ook vindt u in dit nummer een verslag van het tetranationale fytocongres in Wenen. Daarnaast in deze editie rubrieken als Wet en kwaliteit, In gesprek met… en NVF-nieuws.

Lees hier meer over de nieuwste editie NTvF.

Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie

Accreditatie NVF-congres bekend

06 september 2018

De aangevraagde accreditatie voor het internationale congres Natural products: evidence based effectiveness/solutions for the future is nu bekend voor een groot aantal organisaties. Op 3 en 4 oktober organiseert de NVF dit congres in samenwerking met NBI International in Eindhoven.

Hebt u zich al aangemeld voor het congres? De volgende organisaties hebben al studiepunten toegekend:

AVIG: 8 punten;
BATC: erkend als bij- en nascholing (aantal punten niet bekend);
MBOG: 7 punten;
NOAG: 12 punten;
NVVM: 3 punten;
NWP: 6 punten;
V&VN: 7 punten;
VBAG: erkend als bij- en nascholing (aantal punten nog niet bekend)
KNMP, NAAV, NVA, NVZA en Zhong hebben de aanvraag nog in behandeling.

Presentaties NVF-netwerkbijeenkomst juni (wetenschap) beschikbaar

08 augustus 2018

De NVF organiseert regelmatig een netwerkbijeenkomst voor haar leden. Deze bijeenkomsten geven de leden gelegenheid elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en samenwerkingen aan te gaan.

De netwerkbijeenkomst op 30 juni had als thema wetenschap en werd goed bezocht door de leden. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens de sectie wetenschap officieel opgericht. De volgende voordrachten werden gehouden:

  • Johanna Fink, emeritus hoogleraar Diergeneeskunde Utrecht over onderzoek.
  • John Jacobs, voorzitter FMWV: Wat wordt er verstaan onder pseudo-wetenschap?
  • Marij Schüsler, apotheker en voorzitter NVF over de totstandkoming en het doel van de sectie wetenschap.

De presentaties zijn hier beschikbaar voor ingelogde NVF-leden:

Presentaties NVF-netwerkbijeenkomst

Nieuwste NTvF-tijdschrifteditie over dermatologie

04 juni 2018

Het nieuwste nummer van het Nederland Tijdschrift voor Fytotherapie heeft als thema dermatologie. In dit nummer onder meer bijdragen over uitwendig toegepaste kruiden bij psoriasis, de saponinenfractie van Centella asiatica en kruidenklinieken in Ghana. Daarnaast vindt u in deze editie rubrieken als Wet en kwaliteit, In gesprek met… en NVF-nieuws.

Lees hier meer over de nieuwste editie NTvF.

NVF tijdschrift 2018 nr. 2

NVF-netwerkbijeenkomst 30 juni – thema wetenschap

04 juni 2018

Tijdens de NVF-netwerkbijeenkomsten delen leden en niet-leden inhoudelijke kennis over fytotherapie. De laatste netwerkbijeenkomst had als thema dyspepsie. De presentaties van deze bijeenkomst zijn hier beschikbaar voor ingelogde NVF-leden: presentaties NVF-netwerkbijeenkomst.

30 juni is de eerstvolgende netwerkbijeenkomst, met als thema wetenschap. Direct aanmelden voor de netwerkbijeenkomst.

De NVF draagt in woord en daad uit een wetenschappelijke vereniging te zijn. Door middel van wetenschap wordt de werkzaamheid van fytotherapie onderbouwd. Het NVF-bestuur is ervan overtuigd dat alle NVF-leden daar baat bij hebben. Hoe beter bekend is of bepaalde planten werken en welke delen en inhoudsstoffen van de planten welke effecten hebben, hoe meer vraag zal er zijn naar producten en behandelingen.

Nieuwe sectie: wetenschap

Tijdens de netwerkbijeenkomst zal de sectie Wetenschap in het leven worden geroepen. Deze sectie zal zich sterk maken voor onderzoek naar de werkzaamheid van plantaardige middelen.

Een aantal leden van de NVF hebben in antwoord op vragen van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen een aantal criteria op papier gezet voor het lidmaatschap van de sectie wetenschap.

Sprekers NVF-netwerkbijeenkomst

Voor deze bijeenkomst houden drie sprekers een voordracht:

  • Marij Schüsler, apotheker en voorzitter NVF over de totstandkoming en het doel van de sectie wetenschap.
  • John Jacobs, voorzitter FMWV. Wat wordt er verstaan onder pseudo-wetenschap.
  • Johanna Fink, emeritus hoogleraar Diergeneeskunde Utrecht over onderzoek.

Daarnaast staat de presentatie van de nieuwe NVF-site en het nieuwe logo op het programma.

Op 3 en 4 oktober organiseert de NVF in samenwerking met NBI een groot congres met als titel Natural products: evidence based effectiveness/solutions for the future met internationale sprekers en posters. Bij een dergelijk congres hoort een moderne, professionele site.

Uiteraard is er na afloop nog de gelegenheid samen een broodje te eten en te netwerken.

Locatie: Dorpshuis de 2 Marken, Trompplein 5, 3951 CR Maarn Tel.nr. 0343 442706

Kosten:  € 15,- voor leden, € 25,- voor niet-leden

Opgeven en betaling: hier kunt u zich aanmelden en met iDeal betalen.
Helaas krijgt u dan de melding dat de website niet veilig is. Dit komt door een probleem met het SSL-certificaat. We proberen dat zo snel mogelijk te herstellen. De site is echter net zo veilig als vóór 25 mei.