/

11 maart: Algemene Ledenvergadering en netwerkbijeenkomst – Fytotherapie en sport

De NVF organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten hoort u interessante lezingen over een specifiek thema en is er gelegenheid om te netwerken en andere leden te

Lees meer

Nieuwste NTvF is uit: fytotherapie bij niet-alcoholische leververvetting

Het nieuwste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie heeft als thema Fytotherapie bij niet-alcoholische leververvetting. In dit nummer een inleidend artikel over wat er bij non-alcoholic fatty liver disease

Lees meer

Programma congres Fytotherapie Zürich bekend

Op 11-13 juni 2020 vindt het Tetranationale Phytotherapie in Zürich plaats.Ook de NVF neemt voor de tweede keer deel aan de organisatie van dit congres. Voor de vereniging wordt dit

Lees meer

Veiligheid van botanicals: RVIM ontwikkelt beoordelingsinstrument

Om de veiligheid van botanicals te beoordelen publiceerde het RIVM deze maand een nieuwe sjabloon op hun site. Het RIVM wil dit sjabloon gebruiken voor de uniforme beoordeling van de

Lees meer

EFSA bezorgd over schildkliereffecten Moringa-bladextract

Een technisch rapport van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) beschrijft de bezorgdheid van de EFSA over het in de handel brengen van bladpoeder van Moringa stenopetala als voedingsmiddel volgens

Lees meer

Interacties fytotherapie op ESCOP-site

Er staan nu interacties op de ESCOP-site. ESCOP is de European Scientific Cooperative on Phytotherapy, de Europese overkoepelende organisatie van nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie. Een van de

Lees meer

Samenwerking NVF en ESCOP

De samenwerking tussen de NVF en ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) heeft een nieuwe impuls gekregen. Durk Meijer, lid van het NVF-bestuur met de portefeuille Buitenland, is verkozen tot

Lees meer

Nieuwste NTvF is uit: fytotherapie en de darmbarrière

Het nieuwste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie heeft als thema Fytotherapie ter ondersteuning van de darmbarrière. In dit nummer onder meer bijdragen over de werking van planten bij darmproblemen,

Lees meer

CBG-campagne interacties medicijnen en kruidenmiddelen: standpunt NVF

Op 6 juli lanceerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een voorlichtingscampagne over het risico op interacties tussen medicijnen en kruidenproducten. De campagne is gericht op zowel consumenten/patiënten als

Lees meer

Interacties voeding en geneesmiddelen

Op 24 september wordt er door PAOFarmacie een bijscholing georganiseerd over het onderwerp interacties tussen voeding en geneesmiddelen.  Hoewel deze dag zich zeker niet expliciet zal richten op interacties met

Lees meer