/

MATERIA MEDICA UIT 1800

Bijzonder hoogleraar Tinde van Andel publiceerde recent een artikel over een zeldzame handgeschreven materia medica uit 1800 dat in het

Read More

IL-10 – MARKER VOOR ONTSTEKINGSREMMING EN REGENERATIE?

IL-10 is een marker voor ontstekingsremming en behoort (naast IL-4 en IL-13) tot de groep van regulerende cytokinen. Naast het

Read More

POMPOENZAAD BIJ LAGE URINEWEGKLACHTEN DOOR BPH

Een panel van Europese experts, met daarin onder andere uroloog Paul Kil van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, heeft zich gebogen over

Read More

BROCCOLI BIJ OVERGEWICHT

UIT: NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE 2019 NR. 4 Heeft het gebruik van broccoli effect op overgewicht? In 2018 verscheen een artikel

Read More

DE ONTSTEKINGSREMMENDE WERKING VAN PANAX GINSENG

Over de ontstekingsremmende werking van Panax ginseng heeft NVF-bestuurslid dr. Mei Wang recent een studie gepubliceerd in het tijdschrift Cells. Wang

Read More

NVF POSITION PAPER OVER COVID-19 EN FYTOTHERAPIE

In december 2019 ontstond in Wuhan in China een nieuw ziektebeeld onder mensen dat werd veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2.

Read More

TOXICITEIT VAN SYNEFRINE IN CITRUS AURANTIUM

Synefrine, eigenlijk p-synefrine, is een alkaloïd dat van nature voorkomt in sommige planten en daardoor dagelijks genuttigd wordt. Zeker door...

Read More

KRUIDEN IN HET JAARVERSLAG VAN HET CBG

De Kruidencampagne van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft inmiddels meer dan 1 miljoen mensen bereikt. Op 14 april

Read More

NOTULEN ALV EN JAARVERSLAG 2019 BESCHIKBAAR VOOR LEDEN

De ALV (algemene ledenvergadering) vindt minimaal eens per jaar plaats voor leden van de NVF. In deze vergadering worden het

Read More

WARENWETBESLUIT KRUIDENPREPARATEN: EEN UPDATE

Op 23 maart is een update van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten gepubliceerd. Hierin staan een aantal belangrijke wijzigingen. In het vernieuwde

Read More